PCZ.ZP.26/2023  Zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą analizatora immunochemicznego i analizatora moczu oraz dzierżawą LIS przez okres 36 miesięcy

Postępowanie prowadzone na platformie https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-746b0884-927e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Szczegóły postępowania w załączeniu.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00