PCZ.ZP.01/2024 zakup materiałów biopsyjnych wraz z dzierżawą sprzętu przez okres 24 miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest na platformie https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a522353b-b45b-11ee-b628-1a85378e6c0a

Szczegóły postępowania w załączeniu.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00