PCZ. ZP. 30/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c46f204e-a4ca-11ee-948d-82b0c04ef850

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00