Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król

ul. 500-lecia 23
82-200 Malbork

Sekretariat Prezesa: 55 646 02 64
 Faks: 55 646 02 35
 E-mail: sekretariat@pcz.net.pl

Malbork

Oddziały szpitalne

Izba przyjęć

Rejestracja  55 646 03 16

Kontakt Lekarz/Pielęgniarka 55 646 03 15

Gipsownia 55 646 02 42

Odział Wewnętrzny

Gabinet Lekarski 55 646 02 08

Gabinet Ordynatora 55 646 02 79

Sekretariat oddziału 55 646 02 88

Dyżurka Pielęgniarek odcinek męski 55 646 02 18

Dyżurka Pielęgniarek odcinek kobiecy 55 646 02 66

Oddział Chirurgiczny

Gabinet Ordynatora/Lekarski 55 646 03 36

Gabinet Oddziałowej 55 646 02 12

Sekretariat oddziału 55 646 02 89

Dyżurka Pielęgniarek 55 646 02 69

Oddział Pediatryczny

Gabinet Ordynatora 55 646 02 14

Gabinet Oddziałowej 55 646 02 15

Gabinet Lekarski 55 646 03 26

Sekretariat oddziału 55 646 02 15

Dyżurka Pielęgniarek 55 646 02 67

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Gabinet Ordynatora 55 646 03 00

Gabinet Oddziałowej 55 646 02 82

Gabinet Lekarski 55 646 02 32

Sekretariat oddziału 55 646 02 47

Sala porodowa 55 646 02 93

Dyżurka położnych 55 646 02 47

Oddział Noworodkowy

Gabinet Ordynatora 55 646 02 33

Gabinet Oddziałowej 55 646 02 07 / 55 646 02 82

Sekretariat oddziału 55 646 02 82

Dyżurka Pielęgniarek 55 646 02 07

Blok Operacyjny Chirurgiczny

Dyżurka Pielęgniarek 55 646 02 90

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet Ordynatora 55 646 02 78

Gabinet Oddziałowej 55 646 02 72

Gabinet Lekarski 55 646 02 13

Dyżurka Pielęgniarek 55 646 02 71

Poradnie Specjalistycznie

Rejestracja ogólna 55 646 03 20

-chirurgiczna

-diabetologiczna

-urologiczna

-gastroenterologiczna

-onkologiczna

 

Przychodnie

Rejestracja RTG / USG / TK

55 646 02 51 / 55 646 02 3 17

 

Pozostałe świadczenia medyczne

Laboratorium analityczne 55 646 02 23

Laboratorium bakteriologiczne 55 646 03 33

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna ul Słowackiego 55 267 03 23

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Konopnickiej 55 617 14 27

Ogólne

Sekretariat Prezesa 55 646 02 64

Księgowość 55 646 02 01 / 55 646 02 63

Dział Kadr 55 646 02 02

Dział Płac 55 646 02 62

Dział Techniczny 55 646 02 60

Zamówienia publiczne 55 646 02 04

Dział rozliczeń świadczeń medycznych 55 646 02 17

Statystyka 55 646 03 14

Archiwum 55 646 02 81

Dział transportu medycznego 55 646 02 48

Inspektor ochrony danych osobowych 55 646 03 37

Kierownik ratownictwa medycznego 55 646 02 74

Nowy Dwór Gdański

Oddziały szpitalne

Oddział wewnętrzny 55 247 24 11

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 55 247 28 63

 

Pozostałe Świadczenia Zdrowotne

Podstawowa Opieka Zdrowotna 55 247 24 71

Ogólne

Sekretariat Dyrektora Szpitala 55 247 22 13

Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja ogólna 55 247 24 71

-chirurgiczna

-otolaryngologiczna

-ginekologiczno-położnicza

-pulmonologiczna

-ortopedyczna

-okulistyczna

-onkologiczna

-dermatologiczna

Nowy Staw

Poradnie Specjalistyczne

poradnia położniczo-ginekologiczna 55 246 80 95

Stegna

Pozostałe świadczenia medyczne

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 55 247 82 09