Przyjęcie do Szpitala może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze – w przypadkach uzasadnionych medycznie. Przyjęcie pacjenta do Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przyjęcia odbywają się w Izbie Przyjęć.

  • O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego;
  • Jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innej placówki;
  • Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, pacjentowi zostaje wyznaczony termin, w którym nastąpi przyjęcie;
  • Z chwilą przyjęcia pacjenta do Szpitala, jego odzież za pokwitowaniem, przekazywana jest do magazynu rzeczy pacjentów, a rzeczy wartościowe do depozytu.
  • • Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione przez pacjenta w ubraniach, szlafrokach czy szafkach.

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:

  • w trybie planowym – ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia
  • w trybie nieplanowym – ze skierowaniem od lekarza POZ , przywiezionych przez zespół Ratownictwa Medycznego lub bez skierowania
  • w trybie nagłym – przywieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego

Ważne informacje dla pacjentów dotyczące odbioru wyników badań po pobycie szpitalnym

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, wyniki badań pacjentów którzy byli hospitalizowani w oddziałach szpitali w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, (a nie zostały odebrane do czasu wypisu) będą odsyłane listownie za potwierdzeniem odbioru.

Powyższe obowiązuje do odwołania.