W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach diagnostyki SARS-COV-2 wykonujemy:

Jakościowe badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wykonywane jest w naszym laboratorium testem immunologicznym metodą elektrochemiluminescencji „ECLIA” . Test ten służy do jakościowego wykrywania w ludzkiej surowicy przeciwciał (IgM oraz dojrzałych IgG) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem2(SARS-CoV-2) i jest testem pomocniczym w określeniu reakcji immunologicznej na  SARS-Co-2. Poziomy i chronologiczna kolejność pojawiania się przeciwciał IgG i IgM są wysoce zmienne co uzasadnia równoległe wykrywanie obu tych przeciwciał. Wynik wydawany w formie: reaktywny lub niereaktywny

Dla pacjentów komercyjnych badania są wykonywane w czasie otwarcia naszego punktu poboru tzn.

Malbork

  1. Słowackiego 71 (w punkcie poboru krwi do badań)

od poniedziałku do piątku w godz.7.00-10.30,

oraz ul. Konopnickiej 4

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.00

opłata w kwocie 70 zł.

Czas oczekiwania na wynik – 1 dzień roboczy.

Wynik do odbioru po godz.15 w rejestracji przychodni specjalistycznej PCZ.Sp. z o.o w Malborku. Wynik odbieramy osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub przez inne osoby mające odpowiednie upoważnienie (do pobrania na stronie)

W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach diagnostyki SARS-COV-2 wykonujemy:

Ilościowe badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest to ilościowy test immunochemiczny wykrywający przeciwciała przeciwko białku szczytowemu (S), a w szczególności przeciwko domenie wiążącej receptor (RBD), która jest częstym celem przeciwciał neutralizujących wirusy.Przeznaczony do wykorzystania jako pomoc w ocenie adaptacyjnej humoralnej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2, w tym również do charakterystyki odpowiedzi immunologicznej wywołanej szczepieniem.

Dla pacjentów komercyjnych badania są wykonywane w czasie otwarcia naszego punktu poboru tzn

Malbork

  1. Słowackiego 71 (w punkcie poboru krwi do badań)

od poniedziałku do piątku w godz.7.00-10.30,

oraz ul. Konopnickiej 4

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 10.00

opłata w kwocie 110 zł.

Czas oczekiwania na wynik-1 dzień roboczy. Wynik do odbioru po godz.15 w rejestracji przychodni specjalistycznej PCZ.Sp. z o.o w Malborku. Wynik odbieramy osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub przez inne osoby mające odpowiednie upoważnienie (do pobrania na stronie)

W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach diagnostyki SARS-COV-2 wykonujemy:

Szybki test antygenowy wykonywany jest w naszym laboratorium szybkim testem Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott) do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazów z nosogardzieli  jako pomoc w diagnozie zakażenia SARS-CoV-2. Test jest rekomendowany przez WHO .

Dla pacjentów komercyjnych badania  testów antygenowych są wykonywane wyłącznie w czasie otwarcia naszego punktu poboru tzn.

Malbork

  1. Słowackiego 71 (w punkcie poboru krwi do badań)

od poniedziałku do piątku w godz.7.00-10.30,

opłata w kwocie 70 zł i wydawany jest pakiet do pobrania wymazu.

Wymaz jest pobierany tylko w dniu wydania pakietu i uiszczenia opłaty w miejscu do tego wyznaczonym (namiot na dziedzińcu szpitala).Wynik jest wpisywany w dniu wykonania badania do elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Osoba wykonująca badanie nie musi zgłaszać osobiście wyniku badania do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Forma papierowa wyniku do odbioru po godz.15 w rejestracji przychodni specjalistycznej PCZ. Sp. z o. o. w Malborku.

Wynik odbieramy osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub przez inne osoby mające odpowiednie upoważnienie (do pobrania na stronie)

Wyniki badań wydawane są wyłącznie w języku polskim