Prezes PCZ Paweł Chodyniak

Przewodnicząca: Elżbieta Grzanko

Członek Zarządu: Zbigniew Dackiewicz

Członek Zarządu: Leszek Tabor