Prezes PCZ Paweł Chodyniak

Przewodniczący: Marek Szczypior

Członek Zarządu: Zbigniew Dackiewicz

Członek Zarządu: Elżbieta Grzanko

Członek Zarządu: Leszek Tabor