Dyrekcja Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku informuje medyków z powiatu malborskiego i nowodworskiego, którym nie wyznaczono daty szczepienia na COVID-19 o pilny kontakt telefoniczny pod 888 894 332.

Pielęgniarka epidemiologiczna

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS  i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarną – epidemiologiczną

Malbork 693 115 766

Nowy Dwór Gdański  513 025 100

Gdańsk 605 602 195

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

 1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
 2. Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552 63 18, 785 773 020
 3. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47
 4. Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00 00
 5. Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA        800-190-590

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne

 

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19.

WYKONAJ TEST

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:

 • zadzwońnatychmiast do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej  i powiedz o swoich objawach;
 • własnym środkiem transportupojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

 

 

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Punkty pobrań wymazów SARS CoV-2 w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

Test na koronawirusa można zrobić w namiocie na terenie szpitala w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

 

Skierowanie na wymaz mogą wystawić, na podstawie objawów pacjenta, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Do punktu wymazowego należy zabrać dokument ze zdjęciem i swoim nr PESELTest jest całkowicie bezpłatny, a jego wyniki zostaną zamieszczone na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i wysłane do wiadomości lekarza rodzinnego.

Zlecenie testu jest możliwe przez lekarza POZ w razie wystąpienia dolegliwości, takich jak:

 • temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza,
 • kaszel,
 • duszność,
 • utrata węchu i/ lub smaku.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku prowadzi punkty wymazowe :

Obowiązuje rejestracja telefoniczna:

 • punkt nr 1 – ul. Armii Krajowej 105/106 w Malborku, poniedziałek-niedziela 7.00-10.30 i 15.00-16.00, tel. 55 646 03 16;
 • punkt nr 2 – ul. Dworcowa 12, w Nowym Dworze Gdańskim, poniedziałek-niedziela godz. 7.00-10.30 i 15.00-16.00, 55 247 24 13.

 

Kiedy pacjent jest samodzielny i ma objawy COVID-19

Samodzielny pacjent, który ma cztery objawy charakterystyczne dla COVID-19:

 • gorączka powyżej 38 stopni,
 • duszność,
 • kaszel,
 • utrata węchu lub smaku,

kontaktuje się z przychodnią POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady.

W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.

Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe, tylko jeśli są stwierdzone cztery charakterystyczne objawy. Wtedy lekarz podstawowej opieki zleca test oraz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).

Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2. Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, udaje się on do punktu pobrań, by wykonać badanie.

Jeśli pacjent uda się do punktu pobrań, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL.

Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje też informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o skierowaniu pacjenta z potwierdzonym COVID-19. W szpitalu podejmowane są możliwe trzy decyzje:

 • o przyjęciu do szpitala,
 • o rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych),
 • rozpoczęciu izolacji domowej.

 

Lekarz szpitala wprowadza informację o izolacji domowej do systemu gabinet.gov.pl, natomiast o hospitalizacji lub skierowaniu do izolatorium – do rejestru COVID-19. Jeśli nie ma możliwości wpisania danych do gabinet.gov.pl, informację przekazuje się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która wprowadza ją do systemu EWP.

 

 

Kiedy pacjent ma objawy, ale nie może samodzielnie udać się na test

Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do punktu pobrań, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.

Później lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2.

 

Informacja o wyniku testu jest widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje lekarza POZ o wyniku badania. Lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego.

Tam zapada decyzja o:

 • przyjęciu do szpitala,
 • rozpoczęciu izolacji w izolatorium,
 • rozpoczęciu izolacji domowej.

Zlecenie testu dla pacjenta samodzielnego, który nie ma pełnych objawów.

Gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu trzech-pięciu dni od pierwszej wizyty.

Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.

Jeśli lekarz POZ stwierdzi objawy kwalifikujące do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2, zleca test tak jak w przypadku pacjenta samodzielnego z objawami. Jeśli stwierdzi objawy podczas wizyty osobistej, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2.

 

Co dzieje się, gdy pacjent dowie się w domu, że ma pozytywny wynik testu?

O wyniku dodatnim pacjenta informuje lekarz POZ i kieruje go do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Pacjent, jeśli jest samodzielny, udaje się do szpitala własnym środkiem transportu (w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami). Pacjent udaje się do wyznaczonego przez szpital punktu triage (np. namiotu, wydzielonej izby przyjęć), gdzie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.

Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym czeka na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o: przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).

 

 

Jeśli pacjent zostanie skierowany do izolatorium, pozostaje pod opieką lekarza

Pacjent, który został skierowany do odbycia izolacji domowej, pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni wówczas do pacjenta w 8-10 dobie, aby uzyskać informacje o stanie jego zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu. Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.

Gdyby wystąpiły objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie poinformować dyspozytora medycznego o tym, że chory przebywa w izolacji domowej.

 

 

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem w województwie pomorskim

 

Test na koronawirusa. Jak go interpretować?

 Instrukcja NFZ:

 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny;
 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny;
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania;
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48 godzinach.

Zasady przyjęcia do szpitala w trybie planowym:

 1. Wykonanie testu w kierunku Covid -19.
 2. Skierowanie pacjent otrzymuje od lekarza kierującego go do szpitala.
 3. Termin i godzinę badania ustala się telefonicznie

W Malborku 55 6460 316

W Nowym Dworze Gdańskim 55 2472 411

(potrzebne dane: imię nazwisko, PESEL, adres i nr tel).

W Malborku badanie wykonywane jest w „namiocie na terenie dziedzińca szpitala.

W Nowym Dworze Gdańskim – w Izbie Przyjęć szpitala

 1. W przypadku wyniku dodatniego SANEPID pacjent jest poinformowany
  o konieczności izolacji.
 2. W przypadku wyniku ujemnego (braku zakażenia wirusem SARS

należy się zgłosić do Izby Przyjęć do szpitala w wyznaczonym terminie przez lekarza-CoV-2).

 

W przypadkach pilnych o przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurujący.

PORODY RODZINNE

 1. Pacjentka zgłasza się na Izbę Przyjęć i wypełnia ankietę epidemiologiczną;
 2. Osoba towarzysząca oczekuje na informację kiedy może zgłosić się do porodu (nie wykonuje testu  na obecność sars-cov-2 bez zlecenia położnej z sali porodowej);
 3. Położna sali porodowej po ocenie zaawansowania porodu, informuje rodzącą o możliwości wezwania ojca dziecka i uprzedza o tym fakcie pracownika izby przyjęć;
 4. Osoba towarzysząca wypełnia na Izbie Przyjęć ankietę epidemiologiczną i wykonuje test kasetkowy na obecność sars-cov-2  (czas oczekiwania ok. 5 min., koszt na dzień dzisiejszy 60 zł);
 5. Osoba towarzysząca może zgłosić się ze swoim wynikiem badań wykonanym w ostatnich 72 godzinach (test musi być ujemny w zakresie p/ciał IgG i IgM);
 6. Pracownik Izby Przyjęć informuje położną z sali porodowej o gotowości osoby towarzyszącej do wzięcia udziału w porodzie rodzinnym;
 7. Położna sali porodowej lub pracownik działu higieny, udaje się po osobę towarzyszącą na Izbę Przyjęć, poleca osobie towarzyszącej ubrać się w wyżej wymienione środki ochrony osobistej, po czym przed wejściem na oddział (w części endoskopii) poleca osobie towarzyszącej dezynfekcję rąk i prowadzi na salę porodową;
 8. Przez cały czas pobytu na sali porodowej osoba towarzysząca musi mieć założone rękawiczki
  i maskę (zalecamy dezynfekcję rąk co jakiś czas);
 9. Osoba towarzysząca pozostaje na sali porodowej do momentu przewiezienia pacjentki do oddziału położniczego;
 10. Personel wchodząc na salę porodową zakłada maskę chirurgiczną;
 11. Po przewiezieniu pacjentki, personel sali porodowej informuje osobę towarzyszącą
  o konieczności zjechania windą na poziom -1 i pozostawieniu odzieży ochronnej w koszu przed drzwiami wejściowymi (od strony ul. Słowackiego).