Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS  i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ, I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarną – epidemiologiczną

Malbork 693 115 766

Nowy Dwór Gdański  513 025 100

Gdańsk 605 602 195

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

 1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
 2. Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552 63 18, 785 773 020
 3. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47
 4. Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00 00
 5. Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10

 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA        800-190-590

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne

 

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19.

WYKONAJ TEST

Jeśli masz takie objawy, jak:

 • duszność,
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:

 • zadzwońnatychmiast do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej  i powiedz o swoich objawach;
 • własnym środkiem transportupojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

 

 

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Zasady przyjęcia do szpitala w trybie planowym:

 1. Wykonanie testu w kierunku Covid -19.
 2. Skierowanie pacjent otrzymuje od lekarza kierującego go do szpitala.
 3. Termin i godzinę badania ustala się telefonicznie

W Malborku 55 6460 316

W Nowym Dworze Gdańskim 55 2472 411

(potrzebne dane: imię nazwisko, PESEL, adres i nr tel).

W Malborku badanie wykonywane jest w „namiocie na terenie dziedzińca szpitala.

W Nowym Dworze Gdańskim – w Izbie Przyjęć szpitala

 1. W przypadku wyniku dodatniego SANEPID pacjent jest poinformowany
  o konieczności izolacji.
 2. W przypadku wyniku ujemnego (braku zakażenia wirusem SARS

należy się zgłosić do Izby Przyjęć do szpitala w wyznaczonym terminie przez lekarza-CoV-2).

 

W przypadkach pilnych o przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurujący.

PORODY RODZINNE

 1. Pacjentka zgłasza się na Izbę Przyjęć i wypełnia ankietę epidemiologiczną;
 2. Osoba towarzysząca oczekuje na informację kiedy może zgłosić się do porodu (nie wykonuje testu  na obecność sars-cov-2 bez zlecenia położnej z sali porodowej);
 3. Położna sali porodowej po ocenie zaawansowania porodu, informuje rodzącą o możliwości wezwania ojca dziecka i uprzedza o tym fakcie pracownika izby przyjęć;
 4. Osoba towarzysząca wypełnia na Izbie Przyjęć ankietę epidemiologiczną i wykonuje test kasetkowy na obecność sars-cov-2  (czas oczekiwania ok. 5 min., koszt na dzień dzisiejszy 60 zł);
 5. Osoba towarzysząca może zgłosić się ze swoim wynikiem badań wykonanym w ostatnich 72 godzinach (test musi być ujemny w zakresie p/ciał IgG i IgM);
 6. Pracownik Izby Przyjęć informuje położną z sali porodowej o gotowości osoby towarzyszącej do wzięcia udziału w porodzie rodzinnym;
 7. Położna sali porodowej lub pracownik działu higieny, udaje się po osobę towarzyszącą na Izbę Przyjęć, poleca osobie towarzyszącej ubrać się w wyżej wymienione środki ochrony osobistej, po czym przed wejściem na oddział (w części endoskopii) poleca osobie towarzyszącej dezynfekcję rąk i prowadzi na salę porodową;
 8. Przez cały czas pobytu na sali porodowej osoba towarzysząca musi mieć założone rękawiczki
  i maskę (zalecamy dezynfekcję rąk co jakiś czas);
 9. Osoba towarzysząca pozostaje na sali porodowej do momentu przewiezienia pacjentki do oddziału położniczego;
 10. Personel wchodząc na salę porodową zakłada maskę chirurgiczną;
 11. Po przewiezieniu pacjentki, personel sali porodowej informuje osobę towarzyszącą
  o konieczności zjechania windą na poziom -1 i pozostawieniu odzieży ochronnej w koszu przed drzwiami wejściowymi (od strony ul. Słowackiego).

Aktualne zasady i ograniczenia

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

 

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

 

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje do: odwołania.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych.

 

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

 

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele, w szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.
 • W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

Obowiązuje do: odwołania.

 

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

UWAGA! Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

 

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.