Paweł Chodyniak

Prezes zarządu
55 646 02 64

lek. Ewa Karamon

Dyrektor ds. medycznych
55 646 02 64

sekretiariat - Malbork
55 646 02 64

sekretiariat - Nowy Dwór Gdański
55 247 22 13

Dział Techniczny
55 646 02 60

Kierownik ds. pielęgniarstwa
/ Pełnomocnik ds.szj
55 646 02 58

Inspektor ochrony danych
55 646 03 37

Pielęgniarka Epidemiologiczna
55 646 02 58

Zamówienia publiczne
55 646 02 04

Specjalista ds. medycznych umów cywilnoprawnych
i dotacji / kierownik projektu
55 646 03 25

Kadry
55 646 02 02

Płace
55 646 02 62

Księgowość
55 646 02 01 / 55 646 02 63
55 646 02 97 / 55 646 02 49

Rozliczenia z NFZ
55 646 02 17

Analityk finansowy
55 646 02 75

Statystyka i archiwum
55 646 03 14

Inspektor ds. zaopatrzenia
i aparatury medycznej
55 646 02 61

Inspektor BHP
55 646 03 45

Dział IT Malbork
55 646 03 35

Dział IT Nowy Dwór Gdański
55 247 22 13

Transport Medyczny
55 646 02 48

Kierownik ratownictwa medycznego
55 646 02 74