Paweł Chodyniak

Prezes
55 646 02 64lek. Ewa Karamon

Dyrektor ds. medycznych
55 646 02 64Bogdan Kułakowski

Dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim
55 2472213Arkadiusz Kurowski

Kierownik Działu Technicznego
55 646 02 60Marzena Kozak

Asystentka Zarządu
55 646 02 64Bożena Jusko

Naczelna Pielęgniarka oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości
55 646 02 58Krzysztof Bokisz

Inspektor ochrony danych
55 646 03 37Iwona Sulewska

Pielęgniarka Epidemiologiczna
55 646 02 58Aleksandra Sulikowska

Zamówienia publiczne
55 646 02 04Joanna Ryzop

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych / kierownik projektu
55 646 02 04Agnieszka Kłos

Kadry
55 646 02 02Danuta Fabiańska

Płace
55 646 02 62Ewa Kaźmierczak, Sebastan Ptaszczuk, Małgorzata Bielecka-Czajka, Emilia Ostanówka, Sylwia Garbala

Księgowość
55 646 02 01, 55 646 02 63Mariola Tołkacz

Rozliczenia z NFZ
55 646 02 17Paulina Kalinowska

Rozliczenia z NFZ
55 646 02 17Renata Szambelan, Joanna Tomasiewicz

Statystyka i archiwum
55 646 03 14Małgorzata Kozieł

Inspektor ds. zaopatrzenia i aparatury medycznej
55 646 02 61Katarzyna Grącka

Inspektor BHP
55 646 02 22Mariusz Wierciński, Tomasz Bolewski, Jakub Gerke i Andrzej Kusiak

Informatyk
55 646 03 35Małgorzata Piątkowska

Transport Medyczny
55 646 02 48