Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”dofinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby Ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu państwa, realizowany jest w ramach umowy nr RPPM.07.01.02-22-0001-16/00 z dnia 2 sierpnia 2017r.

 

Główne działania projektowe to rozbudowa i modernizacja budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku (82-20 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) i szpital
w Nowym Dworze Gdańskim (82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12),doposażenie jednostek w aparaturę i sprzęt medyczny oraz przeszkolenie kadry medycznej z zakresu współpracy zintegrowanych, interdyscyplinarnychzespołów diagnostycznych.

 

Dzięki realizacji projektu w szpitalu w Malborku powstanie:

1) łącznik pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem, w którym znajduje się oddział położniczo- ginekologiczny,

2) winda zewnętrzna umiejscowiona przy łączniku od strony budynku głównego szpitala,

3) nowy jednosalowy blok operacyjny doposażony w aparaturę i sprzęt medyczny.

 

W ramach działań projektowych prowadzonych w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, przeprowadzona zostanie przebudowa części pierwszego piętra budynku szpitala na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych. Oddział chorób wewnętrznych zostanie również odpowiednio doposażony.

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego i zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach   Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Realizator projektu:Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

 

Wartość projektu:3 850 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 2 887 500 zł oraz budżetu państwa – 385 000,00 zł.

 

Okres realizacji projektu:01 lipca 2017r.– 31 grudnia 2019r.

 

Numer alarmowy        55 646 02 00