„e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”

 

Projekt pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne – realizowany jest w ramach umowy nr RPPM.07.02.00-22-0031/16-00 z dnia 20 marca 2017r.

 

Projekt „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” ma na celu kompleksową informatyzację podmiotów leczniczych (Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital
w Malborku i szpital w Nowym Dworze Gdańskim oraz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Malborku) służącą poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie systemów informatycznych w jednostkach do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych.

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego i zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach   Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Realizator projektu:Lider – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Partner – Miasto Malbork

 

Wartość projektu:3 424 555,00  zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 2 498 460,25 zł oraz budżetu państwa – 385 000,00 zł.

 

Okres realizacji projektu:03 lipca 2017r.– 31 maja 2019r.

Numer alarmowy        55 646 02 00