Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU” dofinansowanego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt medyczny zwiększający bezpieczeństwo i higienę pracy kadry zatrudnionej w szpitalu w Malborku tj. nowoczesny stół operacyjny, schodołaz, a także podnośnik sufitowy, który zamontowano w jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych. Przeprowadzono również działania doradcze – ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego po zakończeniu inwestycji.

Zakupiony sprzęt przyczynił się m.in. do zmniejszenia zagrożenia wypadków przy pracy oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka pracy (obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego) na stanowiskach: pielęgniarka, opiekun medyczny, kierowca transportu sanitarnego.

Okres realizacji projektu: 27.02.2023-27.08.2023r.

 

 

Numer alarmowy        55 646 02 00