PCZ. ZP. 3/2024Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie II

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b2ce25a-c8bd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00