PCZ.ZP.02/2024 Zakup ambulansu typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b683ea34-c97c-11ee-875e-a22221c84ba7

Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00