PCZ.ZP. 27/2023 Dostosowanie piętra II Oddziału Położniczo – Ginekologicznego do obowiązujących przepisów w celu spełnienia wymogów użytkowych i sanitarnych oraz standardów technologicznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cd81e090-937d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00