PCZ.ZP.24/2023 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fb13543-643b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00