PCZ.ZP.19/2023 usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-77043731-20ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00