Znak sprawy: PCZ.ZP.23/2023 Modernizacja i dostosowanie budynków PCZ do wymogów ppoż i postępowania z odpadami medycznymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f0f7f427-5dcb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00