Znak sprawy: PCZ.ZP.22/2023

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-6cf205ed-5945-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00