Dostawa odczynników i środków kontrastowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w
Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f950824b-3cc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00