PZC.ZP. 17/2023 dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)- postępowanie III

Identyfikator postępowania na platformie e – Zamówienia: ocds-148610-d95270c7-158b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00