Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, znak postępowania: PCZ.ZP.15/2021

 

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00