Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów koagulologicznych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00