ZAPYTANIE OFERTOWE PCZ.ZO.1/2018

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług przez Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu
pn. „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”
w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły postępowania w załączeniu.

Numer alarmowy        55 646 02 00