Malbork, dnia 20.07.2020r.

PCZ.ZO.04/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) zaprasza do składania ofert cenowych na usługę serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00