ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zaprasza do składania ofert cenowych
w trybie zapytania ofertowego  na dostawę artykułów higienicznych  – ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00