ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zaprasza do składania ofert cenowych na Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania
z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00