ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert cenowych na usługę serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Termin składania ofert do dnia 18.12 2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem:

OFERTA NA  USŁUGĘ SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

znak postępowania PCZ.ZO.8/17.

Szczegóły zwarto w załączniku.

Numer alarmowy        55 646 02 00