ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579),  zaprasza do składania ofert cenowych na artykuły czystościowe – ręczniki papierowe i papier toaletowy.

Termin składania ofert do dnia 23.03.2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na dostawę artykułów czystościowych; PCZ.ZO.2/18”.

Szczegóły postępowania w załącznikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00