Malbork: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych. znak sprawy PCZ.ZP.13/11 Numer ogłoszenia: 110462 – 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: Adaptacja lokalu użytkowego na Przychodnię Ginekologiczną w Malborku przy ulicy Słowackiego 71; znak sprawy PCZ.ZP.7/11 Numer ogłoszenia: 41130 – 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: dostawa oleju napędowego ON w formie tankowania pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy PCZ.ZP.6/11 Numer ogłoszenia: 65941 – 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

PL-Malbork: Różne produkty lecznicze 2011/S 39-063902 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 Kontaktowy: Powiatowe Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork Do wiadomości: Małgorzata Waliszewska 82-200 Malbork POLSKA Tel….

Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i siatek przepuklinowych Numer ogłoszenia: 61267 – 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55…

Malbork: Dostawy dozowników do ręczników oraz ręczników papierowych. Znak sprawy: PCZ.ZP.3/11 Numer ogłoszenia: 16532 – 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: Opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję Numer ogłoszenia: 15625 – 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64…

Malbork: Remont i przebudowa pracowni rentgenowskiej, znak sprawy PCZ.ZP.01/11 Numer ogłoszenia: 2319 – 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: Dostawy dozowników do ręczników oraz ręczników papierowych znak sprawy:PCZ.ZP.23/10 Numer ogłoszenia: 400988 – 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Przedmiot zamówienia: dostawa leków   I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235 2.       II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2. 2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej…

Numer alarmowy        55 646 02 00