Malbork 2014-01-03

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny ratunkowej.

Oferujemy pracę  na podstawie umowy  cywilno- prawnej , zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013r, zmieniającego zarządzenie w sprawie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres : sekretariat@pcz.net.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00