PCZ.ZP.25/2022 Świadczenie usług transportowych – III postępowanie   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP.22/2022 Dostawa różnych wyrobów laboratoryjnych – II postępowanie.   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP. 21/2022 Dostawa 11 zestawów łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.   Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”, Przedmiot zamówienia   współfinansowany   jest   ze   środków   Unii   Europejskiej   w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

PCZ.ZP.19/2022 Dostawa różnego sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku. Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP.18/2022 Dostawa różnych wyrobów laboratoryjnych. Szczegóły postępowania w załącznikach.

Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak postępowania PCZ.ZP.17/2022   Szczegóły postępowania w załącznikach.

PCZ.ZP.14/2022 Dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych   Szczegóły postępowania w załącznikach.

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), znak postępowania PCZ.ZP.13/2022   Szczegóły postępowania w załącznikach.

Numer alarmowy        55 646 02 00