Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim), znak postępowania PCZ.ZP.13/2022

 

Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00