Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak postępowania PCZ.ZP.17/2022

 

Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00