PCZ.ZP. 21/2022 Dostawa 11 zestawów łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

 

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”,

Przedmiot zamówienia   współfinansowany   jest   ze   środków   Unii   Europejskiej   w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 07.01. – Zasoby Ochrony Zdrowia.

 

Szczegółowe informacje zamieszczono w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00