PCZ.ZP.14/2022 Dostawa podłoży, testów i odczynników bakteriologicznych

 

Szczegóły postępowania w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00