ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. świadczenie usług doradczych w zakresie wykonania studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania „Przebudowa budynku PCZ Sp. z o.o. w Malborku na potrzeby centralnej sterylizatorni , znak sprawy: PCZ.ZO.8/2016

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,

w załączeniu umieszcza szczegóły dot. zapytania ofetowego.

Numer alarmowy        55 646 02 00