Malbork 2014-06-11     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny paliatywnej Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie hospicjum domowego. Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres : sekretariat@pcz.net.pl lub telefoniczne…

I.                    Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork www.szpital.malbork.pl a.sulikowska@pcz.net.pl tel. (55) 64 60 204  fax. (55) 64 60 325   II.                  Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

I.                    ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 325   II.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień…

Malbork: Usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW Numer ogłoszenia: 167618 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Malbork: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego Numer ogłoszenia: 167384 – 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64…

Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy, znak sprawy: PCZ.ZP.9/14 Numer ogłoszenia: 166310 – 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki…

Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych z możliwością oznaczania wapnia zjonizowanego i karboksyhemoglobiny wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy, oraz zakup odczynników do analizatora parametrów krytycznych cobas b121 przez okres 36 miesięcy znak sprawy: PCZ.ZP.8/14 Numer ogłoszenia: 166184 – 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego….

  Malbork: dostawa używanego ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Numer ogłoszenia: 131392 – 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

Malbork: dostawa leków; znak sprawy PCZ.ZP.5/14 Numer ogłoszenia: 115258 – 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264,…

Malbork: Budowa zewnętrznego dźwigu na oddział chemioterapii, znak sprawy PCZ.ZP.4/14 Numer ogłoszenia: 99146 – 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Numer alarmowy        55 646 02 00