SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu…

OGŁOSZENIEO KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  W ZAKRESIE  radiodiagnostyki obrazowej w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w Szpitalach w Malborku i  Nowym Dworze Gdańskim   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U….

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU SIEDZIBA  NOWYM DWORZE…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODCINKOWEJ   1.    ODDZIAŁU GINEKLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO SZPITALA W MALBORKU 2.    ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO SZPITALA W MALBORKU 3.    IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU 4.       ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ   ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA W MALBORKU IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH l  IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO KOORDYNATOR ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITALU IM. DR J.OBODZIŃSKIEJ – KRÓL  W MALBORKU   Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. nr 112 poz.654 ) . zaprasza do zgłaszana ofert  spełniających następującej…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. nr 112 poz.654) zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne: 1.      …

PREZES POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106 ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych – kierowców do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :   ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO – KIEROWCY W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH  POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O. W MALBORKU      …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA wykonywanie świadczeń medycznych  w zakresie  kardiologii: ·         Badania echokardiograficznego ·         Próby wysiłkowej  EKG ·         Opisu badania holter EKG i RR ·         Konsultacje kardiologiczne pacjentów  w ramach programu diabetologicznego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kierowanych z Poradni Diabetologicznej PCZ Sp. z o.o. w Malborku i dyżury lekarskie na  oddziale chorób wewnętrznych SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  Sp. z…

Numer alarmowy        55 646 02 00