PCZ.ZP.28/2023 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim – II postępowanie

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-253d847c-95bd-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00