PCZ.ZP.16/2023 Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f4968581-0f66-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00