PCZ.ZP.25/2023 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-920aac20-8917-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00