Malbork, 06.12.2019r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W SZPITALACH  W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne, do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

 1. Pielęgniarka/położna koordynująca:
 • Oddziału położniczo-ginekologicznego – położna
 • Oddziału noworodkowego – pielęgniarka/położna
 • Izby przyjęć – pielęgniarka
 • Poradni Specjalistycznej w Malborku

 

 1. Pielęgniarka/położna odcinkowa:
 • Oddziału chirurgicznego Malbork
 • Oddziału wewnętrznego Malbork
 • Oddziału położniczo-ginekologicznego – położna
 • Oddziału noworodkowego – położna/pielęgniarka
 • Izby Przyjęć Malbork
 • Przychodni Specjalistycznej Malbork
 • Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku – położna
 • Poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Stawie – położna
 • Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka/położna  …………………………………………(wstawić nazwę)”

do dnia 13.12.2019r. do godz. 12:00

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: a.sulikowska@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00