PREZES
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

82-200 MALBORK, UL. ARMII KRAJOWEJ 105/106

ogłasza konkurs i zaprasza ratowników medycznych  do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

 

ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH RATOWNIKA MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU W  POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O.

 

 

 

Informacje o warunkach konkursu na stronie internetowej www.szpital.malbork.pl

Termin składania ofert.: 26.04.2016r godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 27.04.2016r w siedzibie zamawiającego i ogłoszone na stronie internetowej.

Czas trwania umowy 01.05.2016r do 30.04.2018r

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Numer alarmowy        55 646 02 00