OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz. U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następującej wymagania formalne:

1.    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii

2.    Zarejestrowana działalność gospodarcza

3.    Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe

4.    Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii

Termin składania ofert  27.11.2015 godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00