Malbork: usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej, znak sprawy PCZ.ZP.21/11 Numer ogłoszenia: 391062 – 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel….

Malbork: dzierżawa wirówko – czytnika do mikrometody kolumno – żelowej przez okres 36 miesięcy wraz z sukcesywną z dostawą materiałów do eksploatacji Numer ogłoszenia: 335466 – 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład…

Malbork: dostawa szwów chirurgicznych w podziale na 9 zadań dla potrzeb Szpitala w Malborku, znak sprawy PCZ.ZP19/11 Numer ogłoszenia: 320912 – 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku Numer ogłoszenia: 285124 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106,…

Malbork: Dzierżawa analizatora biochemicznego przez okres 36 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą odczynników biochemicznych, znak sprawy PCZ.ZP.17/11 Numer ogłoszenia: 196784 – 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: Dostawa rękawic jednorazowego użycia dla personelu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku- III przetarg Numer ogłoszenia: 112678 – 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200…

Malbork: Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych. znak sprawy PCZ.ZP.13/11 Numer ogłoszenia: 110462 – 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia…

Malbork: Adaptacja lokalu użytkowego na Przychodnię Ginekologiczną w Malborku przy ulicy Słowackiego 71; znak sprawy PCZ.ZP.7/11 Numer ogłoszenia: 41130 – 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork: dostawa oleju napędowego ON w formie tankowania pojazdów na stacjach paliw Wykonawcy, znak sprawy PCZ.ZP.6/11 Numer ogłoszenia: 65941 – 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej…

PL-Malbork: Różne produkty lecznicze 2011/S 39-063902 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 105/106 Kontaktowy: Powiatowe Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork Do wiadomości: Małgorzata Waliszewska 82-200 Malbork POLSKA Tel….

Numer alarmowy        55 646 02 00