Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zgodnie z zasadami konkurencyjności zaprasza do składania ofert cenowych w trybie zapytania ofertowego na usługę serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji; PCZ.ZO.02/2023

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00