Zapytanie ofertowe: Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak postępowania: PCZ.ZO.04/2022.

Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00