OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA SPECJALISTY
W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORZE DZIENNEJ ORAZ PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH

NR POSTĘPOWANIA 49/2020

 Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego w zakresie świadczenia usług medycznych
w porze dziennej oraz pełnienia dyżurów medycznych.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku (ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 49/2020– lekarz oddziału położniczo-ginekologicznego”

do dnia 19.06.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 4 czerwca 2020 10:47 Rozmiar pliku: 264 KB Pobrania: 387
  • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
    Data dodania: 26 czerwca 2020 11:43 Rozmiar pliku: 191 KB Pobrania: 357

Numer alarmowy        55 646 02 00