OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert:

 

Pakiet nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziale wewnętrznym (pora dzienna i/lub dyżury).

Pakiet nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziale wewnętrznym (dyżury) wraz z  wykonywaniem badań EKG holter

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.12.2018 do 30.11.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz oddziału  wewnętrznego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim

do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12°°

 

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00